Data, algoritmes en kennisregels

Het operationeel beheer van een modern gebouw vereist complexe afwegingen tussen energie-efficiëntie, gebruikerscomfort en installatiekarakteristieken. Er is veel data beschikbaar vanuit GBS, energiemeters en weergegevens; wat ontbreekt, is de mogelijkheid om alle data te combineren en analyseren. RedShare is een Advanced Building Analytics platform waarin dit wel kan. Wij combineren en analyseren alle data met kennisregels en algoritmes.

Bij een gemiddeld kantoorpand lezen we rond de 250 datapunten uit. We halen onder meer gegevens op van de in- en uitstroomtemperaturen van cv- en koelinstallaties, schakeltijden, de stand van regelkleppen en pompen, stooklijnen, gebouwbezetting, ventilatieregelingen, meetwaarden en setpoints. Deze gegevens slaan we op zodat we een reeks krijgen van relevante data. Deze verrijken we onder andere met weer- en verbruiksdata, en analyseren we met kennisregels en algoritmes.

Door de combinatie van data en kennisregels is het mogelijk inefficiënties en comfortproblemen snel te detecteren en precies de vinger op de zere plek te leggen. In 99% van de gevallen zijn de kennisregels genoeg om het probleem op te lossen. De laatste 1% wordt door onze eigen experts geanalyseerd en opgelost.

Veelvoorkomende verborgen inefficiëntie

De ventilator draait te hard in verhouding tot de behoefte van het pand. Soms wordt dit veroorzaakt doordat uitlaten gedeeltelijk zijn geblokkeerd na tochtklachten. Deze ontregeling is alleen te signaleren door de relatie tussen de technische capaciteit van de ventilator en de druk aan de uitlaat van de luchtbehandelings­installatie te monitoren.